Tämä on Hillmedia Oy:n (Ville Mäkipellon yritys) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.2.2023. 

1. Rekisterinpitäjä

Hillmedia Oy, 3329742-9, Pl 26, 04401 Järvenpää

Rekisteri koskee verkkosivua www.villemakipelto.fi ja niillä toimivaa verkkokauppaa.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:

Ville Mäkipelto, makipelto.ville@gmail.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Asiakkuuden ylläpitämiseen
  • Verkkokaupassa tehtyjen tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön suostumus (vapaaehtoinen tuotteen tilaaminen verkkokaupasta)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja tilausten käsittely sekä toimittaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Mitä tietoja minusta kerätään? Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot, joita tarvitaan tilausten käsittelyyn:

  • Nimi
  • Osoitetiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Tietoja käytetään pelkästään verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen.

Hillmedia Oy ei käsittele asiakkaiden maksutietoja, vaan verkkokaupan maksunvälittäjänä toimii Visma Pay (Y-tunnus 2486559-4, Asiakaspalvelu: 09 3154 2037, https://www.visma.fi). Tuotteiden toimituksesta rekisterinpitäjältä asiakkaalle vastaa Posti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauslomakeella lähetetyistä viesteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Verkkokaupan maksut käsittelee Visma Pay ja tilaukset toimittaa Posti, jotka ylläpitävät omaa rekisteriään.

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen eli verkkokaupan tilauksen täytäntöönpanemiseksi.

9. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

© Hillmedia Oy, Ville Mäkipelto, 2023